Web Mediatech.cz je online magazín magazín zaměřený na novinky ze světa technologií.

Na stránce se mohou nacházet reklamní odkazy. Web Mediatech.cz není prodejcem žádných zde uvedených produktů.

Informace obsažené na webu vycházejí ze spotřebitelských testů renomovaných organizací, volně dostupných zdrojů a vlastní zkušenosti autora. Autor stránky nepřebírá odpovědnost za nesprávnou interperáciu obsahu stránky, za kvalitu výrobků ani za doporučení týkající se jejich koupě. Na webu najdete nezávislé názory, zkušenosti a recenze jednotlivců.